මෙන්න තියෙන දේවල්.
English
212 pages
True PDF
45.00 MB

Ultimate guide to Photoshop Elements
- Explore all Photoshop Elements has to offer.

Techniques
- From basic retouches to serious enhancement, brush up on your techniques.

Photo editing
- Fix images and make edits for greater effect.

Digital art
- Get creative and turn your images into something special.


Also inside...

Techniques
How to clone
Use masks in Elements
Start with selections
Retouch photos
Control colour
Photomerge Exposure
Get to know Gradients
Rescue old photos
Use brushes effectively
Sharpen your images
Improve exposure

Photo editing
Perform Quick Edits
Dodge and Burn drama
Fake HDR effects

And Many More .........

එහෙනම් පහලින් Download කරගෙන Comment එකකුත් දාලා යන්න හොදේ.

1 comments:

  1. සුපර් තව ඕනනම් මෙතනට එන්න යාලු http://superweblinelk.blogspot.com

    ReplyDelete

කමෙන්‍ටුවකුත් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා හොදේ...

 
!!! [ ShuranthaSoft ] !!! © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top