අද නම් කියලා දෙන්න යනනේ අලුත් දෙයක්.මොකද මං කවදාවත් මේ බ්ලොග් එකේ හැකින්ග් (Hacking) ගැන කතා කරලා නෑ,අන්න ඒ නිසා මං හිතුවා අද සිට හැකින්ග් ගැන කතා කරන්න. හැකින් කිව්වම ඉතිං දන්නැති කෙනෙක් හොයාගන්න නැති තරම්.මොකද හැකින්ග් කියන්නෙ ලොකු සබ්ජක්ට් එකක්නේ.හැකර් කිව්වම එක එක හැකර්ස්ලා ඉන්නවා ඒවා ගැන පස්සෙ ලිපියක් ලියන්නම්.එහෙනම් හෝඩියේ ඉදන්ම කියලා දෙන්නම්කෝ,
මුලින්ම කියන්නම් කොහොමද මේ හැකර් භාෂාව හැදුනේ කියලා මේ භාෂාව සිංහලෙන් හැකර් භාෂාව කිව්වට මේ භාෂාවේ ඇත්ත නම තමයි 1337 එහෙමත් නැත්තම් Leet(1337=leet) මේ භාෂාව මුලින්ම බිහි වුනේ 1980 දී,BBS ඒ කියන්නේ (Bulletin Board System) මේ Chat Room වලදි එක එක වචන භාවිතා කරන්න දීලා නෑ ඒ තමයි Hacking,Cracking,Sex,Porn,Fuck මේ වගේ තවත් වචන් ඉතිං මේ වගේ වවන කතා කරන්න බැරි නිසා ඒ අය Leet කියන භාෂාව පාවිච්චි කලා.දැන් ඔයාලට තෙරෙනවා ඇතිනේ හැකින් භාෂාවේ ඉතිහාසය.ඉතිං හැකර්ලා මේ වචන ඉගෙනගෙන එයාලගේ official language එකක් ලෙස පවිච්චි කරනවා.දැන් ආස හිතෙනවා ඇති ඔයාලටත් මේ Leet භාෂාව ඉගෙන ගන්න එහෙනම් පහලින් දාන්නම් Leet හෝඩිය.හොද හැකර් කෙනෙක් වෙලා අපිටත් කියන්නකෝ.හැකින්ග් ගැන අලුත් පාඩම් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න...!

A = 4, /-\, @, ^, /\ , //-\\, ci

B = 8, ]3, ]8, |3, |8, ]]3, 13

C = (, { , [[, <, €

D = ), [}, |), |}, |>, [>, ]]), Ð

E = 3, ii, €

F = |=,(=, ]]=, ph

G = 6, 9, (_>, [[6, &

H = #, |-|, (-), )-(, }{, }-{, {-}, /-/, \-\, |~|, []-[], ]]-[[

I = 1, !, |, ][, []

J = _|, u|, ;_[], ;_[[

K = |<, |{, ][<, ]]<, []<

L = |,1, |_, []_, ][_, £

M = /\/\, |\/|, [\/], (\/), /V\, []V[], \\\, (T), ^^, .\\, //., ][\\//][,

N = /\/, |\|, (\), /|/, [\], {\}, ][\][, []\[], ~

O = 0, (), [], <>, *, [[]]

P = |D, |*, |>, []D, ][D

Q = commas are necessary: (,) or 0, or O, or O\ or []\

R = |2, |?, |-, ]]2 []2 ][2

S = 5, $

T = 7, +, ']‘, 7`, ~|~, -|-, ‘][', "|", †

U = (_), |_|, \_\, /_/, \_/, []_[], ]_[, µ

V = \/ , \\//

W = \/\/, |/\|, [/\], (/\), VV, ///, \^/, \\/\//, 1/\/, \/1/, 1/1/

X = ><, }{, )(, }[

Y = ‘/, %, `/, \j , “//, ¥, j, \|/, -/

Z = 2, z, 7_,`/_

මේ තියෙන්නේ H4ck3r$ලා වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන අකුරු සහ සංකේත.

A = @
B = |3
C = (
D = |)
E = 3
F = |=
G = 6
H = |-|
I = |
J = _|
K = |(
L = |_
M = /\/\
N = /\/
O = 0
P = |*
Q = 0,
R = |2
S = $
T = 7
U = |_|
V = \/
W = \/\/
X = )(
Y = ‘/
Z = 2 a = 4
b = 8
c = ©
d = |>
e = 3
f = #
g = 9
h = h
i = |
j = j
k = |<
l = 1
m = m
n = n
p = |*
q = 0.
r = ®
s = 5
t = +
u = 00
v = \/
w = \/\/
x = ><
y = j
z = 2 at = @
ck = x0r
the = teh
you = j00 or u
own = pwn
ck = x0r
programs = progz
god = r00t
fool = f00
heart/love = <3 p="">what’s up = sup
that = dat
look at = peep
kill = frag
sweet = schweet
sleep = reboot
greater than = >
newbie = n00b
no = noes
woo hoo = w00t
why = y
be = b
are = r
dude = d00d
fear = ph34r
and = &
super = uber blah/me = meh
yo = j0
rock = r0xx0r
hacker = h4x0r
cool = k3wl
software = warez
computer = pu73r
chick = chix0r
good = teh win
bad = teh lose
loser = l4m3r
aol = uh, 14m3r
money = monies
bye = bai
kick = punt
porn = pr0n
skill = m4d 5killz
hello = ping
robot = b0t
naked = n3k3d
what = wut
whatever = wutev
cool = c00
to/two = 2
with = wit
sex = cyb3r
දැන් තේරුනානේ ඒ වගේම Googleලත් මේ පහසුකම ලබා දී තිබෙන්වා ඒ සදහා Settings >> language >> Leet.‍තෝරලා වෙනස් කරගන්න පුලුවන් ඊට පස්සේ පහල පින්තූරේ විදිහට පෙනෙයි.


ඒත් එක්කම Facebook එකෙත් Leet පහසුකම තියෙනවා ඒ සදහා Account Setting >> language >> Leet Speak. දැන් මේ වගේ පෙනෙයි
නැවත අලුත් ලිපිකින් හමු වෙමු..! ඔබට සුභ දවසක්..!

3 comments:

කමෙන්‍ටුවකුත් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා හොදේ...

 
!!! [ ShuranthaSoft ] !!! © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top