නොමිලේ Internet යන්න කව්රුත් කැමතියි නේ.ඉතිං මං නොමිලේ Internet යන හැටි කියන්නම්.නොමිලේ ඇති තරම් Youtube Video බලන්න Facebook යන්න  දවසේ 24 පැයේම net එකේ ගත කරන්න කව්ද කැමති නැත්තේ.හැබැයි මේ Trix වැඩ කරන්නේ Airtel වලට විතරයි,එහෙනම් මං පහලින් දාලා තියෙන විදිහට කරන්නකෝ...
01.Opera Vesion 11 Download කරගන්න.
02.Settings යන්න
03.Settings වල මේ විදිහට හදා ගන්න
 Proxy IP : 75.68.49.100
 Port : 80
 Home Page : http://122.170.122.214/proxy/index.php
 APN : airtelgprs.com
04.දැන් Free net ගිහින් බලන්න

1 comments:

කමෙන්‍ටුවකුත් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා හොදේ...

 
!!! [ ShuranthaSoft ] !!! © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top